Facebook

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

4 marca 2021, dodane przez: J.M. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
grafika do wpisu: REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

OGŁOSZENIE

P.o. Dyrektora Przedszkola nr 3 w Miasteczku Śląskim ogłasza rekrutację do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022,  która rozpocznie się od poniedziałku 08 marca i potrwa do poniedziałku 22 marca 2021 roku. 

 

    Wnioski zapisu do przedszkola będzie można pobrać w wresji papierowej w Przedszkolu nr 3, ul. Srebrna 12 w Miasteczku Śląskim od poniedziałku do piatku w godzinach od 07:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej przedszkola

p3.miasteczko-slaskie.pl (druk należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i zeskanować).

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do placówki osobiście w wrsji papierowej lub odesłać w formie skanu na adres e-mail: rekrutacja@przedszkole3.miasteczko-slaskie.pl (po odczytaniu skanów otrzymacie Państwo wiadomość potwierdzającą odebranie wiadomości) lub za pośrednictwem platformy ePUAP: /MSLP3/domyslna

 

Równocześnie w Przedszkolu nr 3 odbędzie się rekrutacja w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetoej: XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1. Ogranieczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddzialania 11.1.3 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs.