Facebook

Dlaczego warto czytać dzieciom bajki?

Dlaczego warto czytać dzieciom bajki?
grafika do wpisu: Dlaczego warto czytać dzieciom bajki?
„Czytanie to najlepszy sposób uczenia się; czytanie - najlepszą nauką”

Dlaczego warto czytać dzieciom bajki?

„Czytanie to najlepszy sposób uczenia się; czytanie - najlepszą nauką”

A. Puszkin

Kampania społeczna „ Cała Polska czyta dzieciom” ma na celu uświadomienia społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania dzieciom dla jego rozwoju emocjonalnego oraz wyrabianie u dorosłych nawyku codziennego czytania dzieciom. Sposób czytania, rozumienia i przeżywania wartości związanych z książką zaprezentowany przez osobę czytającą decyduje o jego przyszłych zainteresowaniach książką. Należy pamiętać, że dziecko samo nie upomni się o książkę. Nie jest to tak naturalna potrzeba jak zabawa. Od nas zależy, czy wprowadzimy dziecko w ten specyficzny świat wartości. Sposób czytania, rozumienia i przeżywania wartości związanych z książką zaprezentowany przez osobę czytającą decyduje o jego przyszłych zainteresowaniach książką. Czytanie powinno stać się codziennym rytuałem. Sposób czytania, rozumienia i przeżywania wartości związanych z książką zaprezentowany przez osobę czytającą decyduje o jego przyszłych zainteresowaniach książką Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne poczucie własnej wartości- wiarę w siebie. Czytanie bajek wpływa nie tylko na rozwój emocjonalny dziecka, sprzyja rozwoju komunikacji językowej dziecka, wzbogaceniu słownictwa, kształceniu mowy ekspresyjnej. Bajki uwrażliwiają dziecko na dobro i zło. Bajka kształci i wyrabia u małego odbiorcy smak estetyczny, pobudza i wzbogaca wyobraźnię. Czytanie sprzyja w poznaniu świata, rozszerzeniu kręgu doświadczeń, rozwijaniu uczuć wyższych, kształtowaniu systemów wartości i postaw społeczno – moralnych i estetycznych.

Codzienne czytanie dziecku:

- zapewnia emocjonalny rozwój dziecka

- rozwija język, pamięć i wyobraźnie

- uczy wartości moralnych

- rozwija wrażliwość i empatie

- buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem

- wzmacnia poczucie własnej wartości

- jest zdrową ucieczka od nudy i niepowodzeń

- zapobiega uzależnieniu od komputera i telewizora

- ćwiczy koncentrację i umiejętność słuchania

- przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania

- ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole

- kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy

Opracowała : Henryka Pytlok - nauczycielka Przedszkola Nr 3 w Miasteczku Śląskim

 

Literatura:

Molicka M. Bajki terapeutyczne

Miesięcznik dyrektora przedszkola publicznego i niepublicznego nr 9/2013

Wiem – magazyn dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli. Jesień 2014