Facebook

Rozwijanie talentów u dzieci

Rozwijanie talentów u dzieci
grafika do wpisu: Rozwijanie talentów u dzieci
Rozwijajmy talenty dzieci...
 
 

Wiele nadzwyczajnych zachowań małego dziecka widać gołym okiem. Jeżeli dwu, trzy, czterolatek potrafi płynnie czytać, zna tabliczkę mnożenia i sięga do słowników, aby rozwiązywać krzyżówki, to znaczy, że jego rozwój poznawczy jest na dużo wyższym poziomie niż przewidują normy rozwojowe. Dziecko może mieć także znakomity słuch muzyczny – potrafi odtworzyć piosenkę czy wiersz po jednokrotnym wysłuchaniu, gra na instrumencie niemal samo z siebie. Może w zachwycający sposób rysować, wykazuje dojrzałe poczucie formy i estetyki, lubi też tańczyć eksponując nadzwyczajną elastyczność, zwinność i harmonię ruchu. Talenty poznawcze (intelektualne) oraz artystyczne są bardzo widoczne i łatwo rozpoznawalne. Bogata wyobraźnia, zadawanie pytań i zainteresowanie światem, wykonywanie zadań umysłowych z przyjemnością, koncentracja podczas wykonywania zadań (zabawy), pomysłowość , wymyślanie nowych zabaw, zdolność do  długotrwałego działania, pewna niezależność, jakościowo wysokiej klasy wytwory lub osiągnięcia (np. sportowe) to podstawowy pakiet cech dziecka uzdolnionego. Istnieje wiele różnych rodzajów inteligencji. Dwa typy inteligencji są wysoko cenione w tradycyjnej edukacji.

Inteligencja językowa – jest to umiejętność czytania, pisania i porozumiewania się za pomocą słów. Dziecko ma bogate słownictwo, dużo czyta, uwielbia gry słowne, pięknie opisuje świat, jest wrażliwe na dźwięki, budowę i znaczenie słów. Inteligencję językową rozwijają żarty, zgadywanki, gry słowne, czytanie. Równie ważne jest śpiewanie deklamowanie wierszy i rozmowa. Można się bawić z dzieckiem opowiadając i spisując bajki, które dziecko wymyśla.

Inteligencja logiczna lub  matematyczna - umiejętność rozumowania oraz liczenia. Dziecko nadzwyczaj sprawnie i szybko uczy się arytmetyki. Potrafi szybko liczyć. Lubi gry i zagadki prowokujące do myślenia. Aby rozwijać u dziecka myślenie logiczno – matematyczne, można mu zadawać intrygujące zagadki matematyczne, pokazywać konsekwencje w eksperymentach, bawić się w sklep, sortowanie i katalogowanie przedmiotów.Pozostałe rodzaje inteligencji to:

Inteligencja wizualno – przestrzenna – umiejętność malowania, rysowania, projektowania, rzeźbienia, wyobrażania sobie elementów rzeczywistości w trzech wymiarach. Rozwija ją takie działanie jak swobodne rysowanie, układanie puzzli, budowanie z klocków, makiet z papieru. Należy z dzieckiem rysować, malować projektować i zadawać zagadki do rozwiązywania w wyobraźni.

Inteligencja muzyczna – umiejętność układania piosenek, śpiewania, gry na instrumencie, pisania wierszy a także stosowania rymu i rytmu. Aby ją rozwijać stawiamy przed dzieckiem zadania, które pomogą mu wykorzystać wrodzone zdolności muzyczne. Słuchamy dobrej muzyki, tworzymy ciekawe instrumenty, można grać szeleszcząc gazetą lub wystukując rytm drewnianą łyżką. Nieocenione są zajęcia z umuzykalnienia i rytmiki.

Inteligencja interpersonalna (społeczna) – umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi osobami, rozumienia innych, naturalne przewodniczenie w grupie. Dzieci potrafią spojrzeć na świat oczyma drugiej osoby dostrzegać potrzeby innych, są opiekuńcze. Rozwijamy ten sposób inteligencji poprzez zabawy w grupie, czytanie bajek, rozmawianie o przeżyciach ich bohaterów i naszych uczuciach, a także poprzez podawanie różnych przykładów zachowań ludzi i dyskutowania o nich

Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) – umiejętność skupienia uwagi na swoich uczuciach, wyciągania wniosków z przeżytych doświadczeń. Dziecko ma bogate życie wewnętrzne. Jest refleksyjne, wypowiada dojrzałe komentarze. Lubi zabawę i pracę w samotności. Potrafi właściwie ocenić swoje umiejętności i słabości. Trzeba dziecku stworzyć takie warunki, by samo określało swoje nowe cele, aby miało szansę samodzielnej nauki ; gry i zabawy powinny być dla niego zindywidualizowane. Należy dziecku umożliwiać przeżywanie uczuć, zamiast je tłumić.

Inteligencja ruchowa – zdolności w zakresie dużej i małej motoryki (manualne, sportowe). Dzieci przejawiają nadzwyczajną  koordynację ciała i sprawność ruchową. Lubią biegać, pływać, tańczyć. Cechuje je elastyczność ciała np. lubią odgrywać różne role. Dzieci nią obdarowane mają problemy z usiedzeniem w jednym miejscu, wolą poznawać nowe rzeczy, dotykając ich. Inteligencja ruchowa często nie jest postrzegana jako dar, lecz błędnie interpretowana jako zaburzenia uczenia się. Rozwijanie inteligencji ruchowej następuje przez aktywizację dużej i małej motoryki. Wszelkie zabawy ruchowe i doskonalenie manipulacji, spacery, bieganie, lepienie, wydzieranie, nawlekanie, gimnastyka, taniec.

Inteligencja przyrodnicza – umiejętność rozumienia praw natury i zainteresowanie światem w wymiarze ekologicznym. Dziecko dba o zwierzęta, studiuje ich zwyczaje, lubi uprawiać rośliny, przebywać w lesie i na świeżym powietrzu. Aby rozwijać tę inteligencję, trzeba pozwolić dziecku opiekować się zwierzętami, zabierać je na wyprawy do lasu, oglądać książki i filmy przyrodnicze, pozwalać eksperymentować w ogrodzie, prowadzić ekologiczny tryb życia.

             Każdy ma swój profil inteligencji, niektóre inteligencje występują w sposób dominujący, inne w mniej wyraźny. To tworzy cudowną planetę różnorodnych ludzkich talentów.

 
  Opracowała Baeata Halamus - nauczycielka Przedszkola Nr 3