Facebook

Grupa I Zajączki

Kto do na s wraca na wiosnę ?

data: 16 kwietnia 2021

 

1. Ćwiczenie ortofoniczne Głosy ptaków

Rodzic naśladuje głosy ptaków (np.: kle, kle, ćwir, ćwir): szybko, wolno, cicho, głośno.

Dzieci powtarzają za nim.

 

2. Ćwiczenie grafomotoryczne Ślady ptaków.

Kartka z narysowanym wzorem śladów ptaków (lekką, szarą linią), kredki.

Dzieci rysują po śladzie narysowanych wzorów. R. prosi, aby powiedziały, co to jest

 

 

 

 

3. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Wiosenne powroty.

Obrazki: skowronka, bociana, jaskółki, sójki, wróbla.

R. recytuje (lub czyta) wiersz, w odpowiednich momentach pokazując obrazek właściwego ptaka.

 

 

Przyszła wiosna,

a tuż za nią

ptaki przyleciały.

Teraz będą

jak co roku

gniazda zakładały.

Bocian lubi

patrzeć z góry –

dom ma na topoli.

Za to żuraw

wśród mokradeł

raczej mieszkać woli.

A jaskółka

gdzieś pod dachem

gniazdko swe zakłada.

Zaś kukułka

swoje jajka

niesie do sąsiada.

Tyle ptaków

powróciło

do nas razem z wiosną!

W dużych gniazdach,

małych gniazdkach

niech pisklęta rosną!

 

 

4. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

 

Jakie ptaki są wymienione w wierszu?

Gdzie znajduje się dom bociana?

Jak myślicie, co to są mokradła?

Gdzie zakłada gniazdko jaskółka?

Co robi z jajkami kukułka?

Jak się nazywają dzieci ptaków?

 

5. Zabawa matematyczna Żabki w stawie.

 

Dla każdego dziecka: niebieska kartka w kształcie stawu (owalna), 5 obrazków żabek.

Rodzic rozdaje dzieciom niebieskie kartki, a także obrazki żabek.

Prosi, aby dzieci umieściły w stawie dwie żabki.

Doskoczy do nich jeszcze jedna żabka. Ile jest teraz żabek?

R. może modyfikować w dowolny sposób zarówno liczbę dodawanych, jak i odejmowanych obrazków żabek.

 

6. Kończenie zdania: Ptaki wracają do Polski z ciepłych krajów, bo…

 

Rodzic wysłuchuje wszystkich odpowiedzi. Jeżeli jakaś jest niepoprawna (np. ...bo tak chcą), próbuje na­kierować dziecko na prawidłowy tok myślenia.

 

7 .Zabawa ruchowa Powrót ptaków.

 

Dzieci swobodnie poruszają się po pokoju. Kiedy R. powie: Ptaki wracają!, dzieci naśladują lot ptaków i lecą do rodzica. (lub w wyznaczone miejsce

 

8. Praca plastyczna Bociek

 

.Kolorowanka przedstawiająca bociana, czerwony papier kolorowy, klej, czarna kredka.

Zadaniem dziecka jest wykleić papierem kolorowym dziób i nogi bociana, a odpowiednie fragmenty (np. końcówki piór na skrzydłach) pokolorować na czarno.

 

 

 

 

9.Rozwiązywanie zagadek M. Smułki, dotyczących ptaków powracających na wiosnę do Polski..

Dziecko, które zna odpowiedź, podnosi rękę, odpowiada i wskazuje odpowiedni obrazek.

 

Ma długie czerwone nogi,

długi dziób.

Choć żabek nie lubi,

to czasem je zje. (bocian)

Śpiew tego ptaka leci wysoko do słonka,

bo właśnie wołamy na wiosnę... (skowronka)

Ptaszek ten nie jest duży, nie stoi na półkach

i choć, nie wiem czemu, robi kółka,

to wiadomo, że to... (jaskółka)

Ptaszek, o którym myślę, boi się huku,

a oprócz tego często woła: kuku, kuku. (kukułka)

 

 

 

 

 

 

zdjęcie do artykułu: Ptasie trele.

Ptasie trele.

data: 15 kwietnia 2021

15.04.2021r. – czwartek

Temat: Ptasie terle.

 

 1. Zabawa – Re, re, kum, kum.

Dzieci w przysiadzie podskakują, udając żaby. Gdy spotkają na swojej drodze inną żabę (rodzica;)) , witają się: jedno pozdrawia, mówi: Re, re, drugie odpowiada na pozdrowienie: Kum, kum.

 1. Ćwiczenia grafomotoryczne: Skoki żabki.

Na dużym arkuszu papieru zawieszonym na ścianie Rodzic przykleja z lewej strony sylwetę zielonej żaby i rysuje szlaczek z linii zaokrąglonych od góry – imitujący skoki żaby, tworząc małe, a potem coraz większe skoki żaby. Dzieci rysują podobny szlaczek w powietrzu. Następnie podchodzą do arkusza umocowanego na ścianie i rysują kredką po zaznaczonym przez Rodzica śladzie.

 1. Zabawa ruchowa Gram w kolory.

Dzieci biegają, gdy Rodzic rytmicznie klaszcze w dłonie. Gdy uderza cztery razy wolno – dzieci dotykają czegoś w kolorze zielonym. (Rodzic podaje też inne kolory).

 1. Zabawa ruchowa Przylot bocianów.

Dzieci biegają i machają szeroko rozpostartymi ramionami, udając lecące bociany. Na hasło : Gniazdo – lądują, składając skrzydła blisko ciała, i stają na jednej nodze (druga może być ugięta w kolanie), głośno przy tym klekocą z radości.

 1. Zabawa dydaktyczna Przeczenia.

Dzieci dopowiadają przeczenia do podanych przez N. słów: nieszybki (wolny), nieciepły (zimny), niemały (duży), niestary (młody), niemokry (suchy), niewesoły (smutny), niedaleki (bliski), niebiedny (bogaty), niedługi (krótki) itp.

 

 1. Zabawa ruchowa Raz, dwa, trzy, bocian patrzy.

Dzieci są żabkami. Poruszają się, skacząc w przysiadzie, gdy Rodzic (bocian) jest odwrócone do nich tyłem i mówi: Raz, dwa, trzy, bocian patrzy! Gdy bocian odwraca się – żabki zastygają w bezruchu. Dziecko, które się poruszy, przejmuje rolę bociana.

 1. Ćwiczenia ortofoniczne z zastosowaniem wiersza B. Szelągowskiej Ptasie trele.

Rodzic prezentuje wiersz i pyta dzieci: Czym zajmowały się ptaki? Powtarza wiersz, a dzieci powtarzają fragment tekstu: Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni.

Znów nastała wiosna!

Ptaki nadlatują.

A co będą robić?

Gniazda pobudują.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!

Na drzewach wysoko albo w trawie – nisko.

Tak by do swych piskląt

zawsze miały blisko.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni!

Gdy skończą budować,

jajeczka w nich złożą.

By było im ciepło,

na nich się położą.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!

Wykluły się wreszcie z jajeczek pisklęta

i każdy maluszekte trele pamięta!

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!

 

 1. Improwizacja ruchowa do wiersza.

Rodzic recytuje wiersz, a dzieci pokazują ruchem jego treść: przylot ptaków, budowanie gniazd, wysiadywanie jajek. Powtarzają sylaby, dbając o prawidłowe artykułowanie głosek.

 

 1. Ćwiczenie słuchu fonematycznego do głoski f.

Rodzic podaje przykłady słów, a dzieci mają za zadanie klasnąć, gdy usłyszą słowo z głoską f na początku. Przykładowe słowa: autobus, foka, kompot, farby, figury, pędzel, woda, flaga itp.

 1. Praca plastyczna Pan bocian.

 

 1. Karta pracy.

 

 

Temat: Malowane wiosenne kwiaty

data: 14 kwietnia 2021

 

1. Zabawa rozpoczynająca zajęcia – Ene, due, rabe.

Dzieci siedzą w kole z rodzicami.

R. wylicza za pomocą rymowanki (wskazuje na kolejne dzieci): Ene, due, rabe, połknął bociek żabę. Żaba – Tadeusza. W brzuchu mu się rusza.

Dziecko wskazane na końcu rymowanki wydaje dźwięk kojarzący się z wiosną, a pozostałe dzieci słuchają i odgadują, co to jest, np.: kum, kum – żaba, kle, kle – bocian, kapu-kap – wiosenny deszcz, ćwir, ćwir – wróble, ku-ku – kukułka, fiju, fiju – skowronek, szsz – wietrzyk, itp.

 

2. Układanie chodniczka w kolorach kojarzących się z wiosną.

Kolorowe patyczki matematyczne.

R. układa z kolorowych patyczków wzory do powtórzenia przez dzieci. Głośno nazywa, liczy i układa patyczki w danym kolorze, np. po dwa, po trzy, po cztery (po pięć), w kolorach: zielonym, żółtym, niebieskim, czerwonym. Dzieci samodzielnie układają barwne chodniczki według wzoru Rodzica.

 

3. Eksperymenty plastyczne: Jak powstają kolory wiosny?

Palety malarskie lub kawałki grubej folii, farby plakatowe: żółta, niebieska, czerwona, pędzle, woda, sylwety krokusów.

R. ma na palecie farby plakatowe w trzech kolorach. Łączy je ze sobą, rozcieńcza wodą i miesza pędzelkiem. Dzieci obserwują powstałe kolory i podają propozycje tego, co można namalować w danym kolorze. Np. z połączenia żółtej farby i niebieskiej farby otrzymujemy kolor zielony, którym można namalować liście; po połączeniu żółtej farby i czerwonej farby powstał kolor pomarańczowy, którym można namalować owoc pomarańczy, a z połączenia niebieskiej farby i czerwonej farby po­wstał kolor fioletowy, którym można pomalować sylwety krokusów wycięte z

kartonu.

 

 

4. Zabawa matematyczna Sadzimy wiosenne kwiaty.

Trzy sylwety donic wycięte z kolorowego papieru, sylwety krokusów (po 5 w kolorach: fioletowym, żółtym i białym), klej, kartki, żywe kwiaty cebulowe w doniczce, krokusy, żonkile.

Dzieci obserwują żywe kwiaty w doniczce, nazywają ich kolory;

liczą, ile jest rozkwitniętych kwiatów, ile jest kwiatów w pąkach.

Układają papierowe kwiaty w donicach według kolorów, tak aby było ich: tyle samo w każdej donicy, o jeden więcej w kolejnych donicach lub o jeden mniej, zgodnie z po­leceniem .

Na koniec przyklejają sylwety donic i wybranych kwiatów na kartonie, a wykonanymi pracami dekorują pokój.

 

5. Karta pracy, cz 2, nr 10

Dzieci:

- rysują po śladach rysunku krokusa

- kolorują go na fioletowo

- oglądają inne kwiaty kwitnące wiosną

 

 

6.Zabawa ruchowa Wiosenna powódź

.Krzesełka, szarfy lub gazety, nagranie odgłosów wody.

Podczas nagrania odgłosów wody dzieci spacerują uważnie, omijając ułożone na podłodze szarfy (kałuże). Gdy nagranie milknie i na hasło R.: Powódź! – dzieci rozbiegają się i siadają na krzesełkach, unosząc nogi nad podłogę. Zabawę powtarzamy kilka razy.

 

7.Zabawa słowami Dokończ słowo.

Dzieci mówią całe słowa związane z wiosną, które z rytmicznym podziałem (na sylaby) powiedział rodzic., np.: wio-sna, kro-ku-sy, bo-cian, ża-ba itp.

 

8. Zabawa Guzik z pętelką.
Różne guziki lub kółka do pchełek, sylwety wycięte z kartonu: ptaki, kwiatki, chmurki, słonko.
Dzieci układają guziki na sylwetach wyciętych z kartonu (np. promyki słońca, skrzydełko i oko ptaka, płatki kwiatków itp.).

 

 

 

 

zdjęcie do artykułu: Żabki i bocian.

Żabki i bocian.

data: 13 kwietnia 2021

13.04.2021r. – wtorek

Temat: Żabki i bocian.

 1. Zabawa ortofoniczna Bocianie klekotanie.

Gdy Rodzic wysoko podniesie rękę, dzieci głośno naśladują klekotanie bociana. Gdy ją opuści cichutko klekoczą.

 

 1. Wprowadzenie do zajęć – wypowiadanie zdań z odpowiednim natężeniem głosu.

Kiedy Rodzic pokazuje obrazek małej żaby, dzieci po cichu mówią: Jestem małą żabką. Kiedy Rodzic pokazuje obrazek dużej żaby, dzieci głośno mówią: Jestem dużą żabą. Obrazki można pokazywać według rytmu (np. mała duża mała duża, mała mała duża duża).

 

 

 1. Osłuchanie z piosenką Zielona wiosna (sł. i muz. D. i K. Jagiełło).

 • Nad brzegiem rzeki żabki siedziały

                      i coś do ucha sobie szeptały.

                      Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum,

                      kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum.

 

 • Przyleciał bociek, usiadł na płocie

         i do drugiego boćka klekoce.

         Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle,

         kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle.

 

    

 • Wszystko usłyszał mały wróbelek

          i przetłumaczył na ptasie trele.

          Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir,

          ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir.

         Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna,

         wiosna, wiosna jest już wśród nas.

 

 • Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

Jak szeptały żaby?

Jak klekotał bociek?

Jakie odgłosy wydawał wróbelek?

Kto jest już wśród nas?

Jaka według was jest wiosna?

 

 

 1. Wskazywanie różnic i podobieństw między obrazkami.

Obrazki bocianów: białego, czarnego, białoszyjego.

 

Bocian biały

 

Bocian czarny

Bocian białoszyi

 1. Rodzic prezentuje obrazki i kilkakrotnie powtarza nazwę każdego z ptaków. Następnie miesza obrazki i prosi o nazwanie poszczególnych bocianów. Kolejne działanie to wskazanie różnic (np. w upierzeniu) i podobieństw w wyglądzie ptaków (np. długi dziób). Dzieci mogą się również zastanowić, od czego wzięły się nazwy bocianów i którego bociana widujemy w Polsce najczęściej.

 

 1. Karta pracy cz.2, nr 9

Dzieci:

opowiadają o tym, co robią ptaki wiosną (na podstawie obrazków),

kończą rysować ptaki według wzoru.

 

 1. Zabawa manualna Robimy gniazdo.

Kawałki miękkich gałązek, siano. Rodzic prosi, aby dzieci spróbowały uformować z dostępnych materiałów gniazdo dla bociana.

 

 1. Prezentacja multimedialna Życie żaby (np. znajdująca się na stronie internetowej: https://www.youtube.com/watch?v=HJsDVkyep_E&feature=youtu.be – od 28. sekundy).

Podczas oglądania cyklu rozwojowego żaby Rodzic tłumaczy jedynie, jak nazywają się poszczególne etapy (np. skrzek – kijanka – dorosła postać). Można zadać pytanie, na którym etapie żaba zaczyna przypominać postać znaną dzieciom.

 

 1. Kolorowanie rysunków bociana i żaby.

 

 

Temat tygodnia: Wiosenne powroty

Temat dnia: Powroty ptaków.

data: 12 kwietnia 2021

 

1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy język, wargi, żuchwę.

Rodzic daje dzieciom lusterko. Demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie.

Fruwający ptak – dzieci dotykają czubkiem języka za górnymi i za dolnymi zębami, tak jak ptak, który siada na gałęzi drzewa i na ziemi.

Dziobek ptaka – dzieci wypychają wargi do przodu i, na zmianę, zamykają je i otwierają.

Wysiadywanie jaj – język przyklejają za górnymi zębami, nie ruszają nim przez 30 sekund.

Budujemy gniazdko – dzieci przesuwają język po górnej i po dolnej wardze od zewnętrznej strony ust, a następnie lądują w gnieździe: przyklejają język przy górnych dziąsłach.

Dzięcioł – czubkiem języka uderzają za górnymi zębami.

 

2 Zabawa ruchowa Ptaki, do gniazd.

Nagranie fragmentu dowolnego utworu muzyki poważnej, odtwarzacz CD, szarfy.

 

R. rozkłada w pokoju szarfy (gniazda), formując z nich koła. Każde dziecko staje w swoim gnieździe. R. włącza nagranie muzyki – ptaki wyfruwają z gniazd. Na przerwę w muzyce dzieci wracają do gniazd.

 

3. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Powrót bociana.

Książka(s.56-57)

Dzieci siadają na dywanie. R. Czytając opo­wiadanie, prezentuje ilustracje do niego.

Olek pojechał na kilka dni do babci i dziadka. Pogoda była piękna, a w powietrzu czuło się zapach nad­chodzącej wiosny. Nadchodził czas powrotu ptaków, które odleciały do ciepłych krajów.

Widzisz, co jest na dachu stodoły u sąsiada? – zapytał dziadek.

Jakieś gałęzie. Dlaczego są tak wysoko? – zapytał chłopiec.

To jest gniazdo bociana.

Dziadku, tam nikogo nie ma.

Jego mieszkańcy na pewno są teraz na łące i szukają pożywienia.

Szkoda, że nie mamy wysokiej drabiny. Ja bym tam wszedł – powiedział chłopiec.

Mogłyby się nas wystraszyć i opuścić gniazdo. Nie wolno przeszkadzać ptakom.

Nie widać ani jednego bociana. Może zostały w Afryce?

Z pewnością wróciły. Wkrótce z jajek wyklują się małe bocianiątka. A może nawet już się wykluły.

I one też kiedyś odlecą?

Tak, kiedy trochę podrosną i nabiorą sił.

Ja bym tak nie umiał, chociaż już urosłem – stwierdził Olek.

Ja też nie – odparł ze śmiechem dziadek. – Brakuje nam skrzydeł.

I dziobów – dodał chłopiec.

Po drodze dziadek opowiadał Olkowi o ptakach, które odlatują przed nastaniem zimy, i wymienił czajki, jerzyki, słowiki, szpaki, skowronki, żurawie, jaskółki i bociany.

Jerzyki? – zdziwił się chłopiec. – Przecież jeże nie latają!

Jerzyki to gatunek ptaków. Tylko nazwa jest podobna, choć inaczej się ją zapisuje.

Nagle nad ich głowami przeleciał bocian, a potem drugi. Wylądowały prosto w gnieździe.

Miałeś rację, dziadku! – zachwycił się Olek. – Już są! Skąd wiedziałeś?

Wczoraj słyszałem ich klekotanie: kle, kle, kle.

Kle, kle, kle! – powtórzył Olek.

Po powrocie do domu babcia poczęstowała ich pyszną szarlotką, a kiedy usłyszała historię o bocianach, od razu znalazła kolorową książkę i przeczytała Olkowi wierszyk:

Kle, kle

Klekotaniem zbudził bociek

całe gniazdo swoich pociech.

Kle, kle dzwoni w ptasich główkach

niczym głośna ciężarówka!

Znowu tatko tak klekoce,

że zarywa boćkom noce?

Czemu tatuś nasz kochany

taki dziś rozklekotany?

Bocian skrzydłem dziób zasłania,

sen miał nie do wytrzymania!

Ach, obudźcie mnie już, błagam,

bo was chciała połknąć żaba!

 

 

4. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.

R. zadaje pytania:

- Dokąd pojechał Olek?

- Gdzie miał swoje gniazdo bocian?

- W jaki sposób przychodzą na świat małe bociany?

- Po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany

-Jakie ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów i wiosną wracają do Polski?

 

5. Prezentowanie zdjęć ptaków powracających do nas wiosną

 

 

R. pokazuje zdjęcia ptaków i podaje ich nazwy. Dzieci uczą się rozpoznawać ptaki, wskazując wśród zdjęć tego ptaka, którego nazwę poda R. Na każdym zdjęciu wskazują części ptaka wymienione przez R.: głowę, dziób, oko, tułów, skrzydła, ogon, nogi.

 

6. Ćwiczenia słownikowe Lubię ptaki bo...

R. dmucha na piórko.

Dziecko, do którego ono doleci, kładzie piórko na swojej dłoni i kończy własny­mi słowami zdanie: Lubię ptaki bo…

 

7. Karta pracy, cz. 2, nr 25.

Dzieci:

- oglądają obrazek bociana w pętli,

- wyszukują wśród obrazków te, które są identyczne, i je zaznaczają,

- naśladują miny i ruchy żab,

- nazywają emocje, jakie one przedstawiają.

 

 

 

 

8. Zabawa konstrukcyjna Budki lęgowe dla ptaków.

Klocki różnego rodzaju, zdjęcia budek lęgowych dla ptaków.

R. wyjaśnia, po co ludzie zakładają budki lęgowe dla ptaków, pokazuje ich zdjęcia. Zachęca dzieci do wybudowania budek lęgowych z klocków.

Wiosenny ogródek

data: 9 kwietnia 2021

* Układanie puzzli o tematyce wiosennej.

Puzzle lub pocięte obrazki o tematyce wiosennej. Dzieci układają puzzle indywidualnie lub w parach

* Wprowadzenie – wąchanie wiosennych kwiatów. Hiacynt, tulipan, forsycja, krokus.

Dzieci kolejno wąchają kwiaty. Mogą wybrać ulubiony kwiat albo/i opisać jego wygląd.

 

* Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak Wiosna.

 

Wiosna w zielonej sukience

nogami bosymi stąpa.

I gdzie stopę stawia,

tam… to chyba czary –

wiosenny kwiat zostawia.

Po spacerze wiosny

świat zmienia się cały.

Ptaki wśród zieleni

radośnie śpiewają,

motyle fruwają,

świerszcze cicho grają.

Kwiaty kolorowe

wśród traw zakwitają.

Gdyby nie ty, wiosno,

i te twoje czary,

to świat byłby pewnie

i smutny, i szary.

 

* Zabawa matematyczna na podstawie wysłuchanego wiersza.

Obrazek, np. tulipana (z sześcioma doczepianymi płatkami).

Rodzic prezentuje obrazek kwiatka bez płatków. Pyta: Czego mu brakuje?

Dokleja (może to zrobić np. za pomocą taśmy mocującej) dwa płatki, a wybrane dziecko je przelicza.

Następnie dokleja kolejne płatki, a dziecko ponownie je przelicza.

R. mówi: Wiosną wieje wiatr. Zdmuchnął dwa płatki. Ile ich teraz jest?

Działania można modyfikować zgodnie z możliwościami i zainteresowaniem dzieci

 

* Zabawa twórcza Czerwony jak..

R. podaje nazwę koloru, a dziecko – przykład czegoś, co kojarzy mu się z tym kolorem (np. czerwony jak... tulipan, zielony jak... trawa).

 

* Wiosenna kolorowanka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Utrwalanie zdobytej wiedzy – quiz dydaktyczny.

Dzieci odpowiadają poprzez uśmiech (prawda) lub smutną minę (fałsz).

 

-Pora roku, która jest teraz, to wiosna.

-Wiosną jest mało kwiatów.

-Wiosną jest bardzo zimno i często pada śnieg.

-Wiosną przyroda budzi się do życia.

* Zabawy na świeżym powietrzu

Spacer w pobliżu przedszkola – zwrócenie uwagi na właściwy ubiór.

Podczas ubierania się Rodzic przypomina kolejność zakładania ubrań i wspólnie z dziećmi rozmawia na temat ubioru na cebulkę.

 

* Zabawa ruchowa Wiosenny deszcz.

R. wyklaskuje rytm, a w tym czasie dzieci spacerują swobodnie po terenie ogrodu.

Na sygnał – jedno wyraźne klaśnięcie – dzieci chowają się przed wiosennym deszczem w umówione (lub oznaczone) miejsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcie do artykułu: Kolory wiosny.

Kolory wiosny.

data: 8 kwietnia 2021

08.04.2021r. – czwartek

 

Temat: Kolory wiosny.

 

 1. Zabawa ćwicząca sprawność ręki – Układanka guziczkowa.

Układanki guziczkowe lub kolorowe kółka z papieru. Dzieci układają wzory kwiatowe, wtykając guziczki/grzybki w podstawę lub układając kwiatki z kół z kolorowego papieru według podanej przez Rodzica zasady środek i dookoła płatki.

 1. Rebus słowno-obrazkowy Wiosna.

Obrazki: wiosło, nasiona.

 

Dzieci nazywają to, co widzą na obrazkach, dzielą nazwy rytmicznie (na sylaby) z klaskaniem. Łączą sylaby: wios i na i mówią słowo, jakie powstało.

 1. Zabawa dydaktyczna Liczenie nasion.

Patyczki do lodów lub pęsety, nasiona: grochu, fasoli, bobu, kukurydzy. Rodzic rozsypuje na stoliku wymieszane nasiona: grochu, fasoli, bobu. Dzieci za pomocą patyczków lub pęset rozdzielają je na poszczególne rodzaje, opisują różnice w ich wyglądzie, wielkość, kolor, kształt. Następnie segregują nasiona zgodnie z poleceniami Rodzica, układają z nich szeregi, określają na oko, których jest więcej, i sprawdzają, np. łącząc je w pary. Liczą ziarna z poszczególnych grup i mówią: Tu jest więcej, a tu jest mniej. Tworzą rytmy powtarzające się czteroelementowe sekwencje: groszek fasolka bób kukurydza. Układają kwiatki, np.: kładą ziarna grochu wokół ziarna bobu i odwrotnie, oraz liczą płatki i mówią, których jest mniej.

 1. Doświadczenia z nasionami.

Nasiona: grochu, fasoli, bobu, kukurydzy, plastikowe kubeczki, wata lub lignina, dzbanek z wodą lub konewka. Dzieci wkładają watę lub ligninę do plastikowego jednorazowego kubeczka. Nalewają do niego tyle wody, by była wilgotna. Odliczają trzy dowolnie wybrane nasiona, wkładają je do środka. Ustawiają kubeczki przy oknie i obserwują kiełkowanie nasion. Przez najbliższy czas prowadzą obserwacje przyrodnicze. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami, oglądają kiełkujące nasiona przez lupę, dokumentują zmiany, wykonując rysunki. Nazywają części roślin korzenie, liście, łodyga.

 1. Wykonanie grzechotek z plastikowych butelek i nasion.

Małe, plastikowe butelki po napojach (z zakrętkami), nasiona: grochu, fasoli, bobu, kolorowa taśma izolacyjna, nożyczki. Dzieci wsypują nasiona do butelek, które zakręcają. Potrząsają butelkami z ziarnami i słuchają, jakie dźwięki wydają powstałe grzechotki.

 

6. Karta pracy.

Przyroda wiosną

data: 7 kwietnia 2021


 

 • Ćwiczenia słuchowe Co to?

Wypowiadamy sylabami słowa kojarzące się z wiosną (np.: słoń-ce, tu-li-pan, kwia-ty itp.). Zadaniem dzieci jest połączenie słów w całość.

 • Opowiadanie o obrazku.

Albumy przyrodnicze, książki z ilustracjami.

Dzieci opowiadają, po czym można poznać, że na omawianym obrazku jest przedstawiona wiosna (kwiaty, ubiór dzieci itp.).

 • Ćwiczenie ortofoniczne Dźwięki wiosny.

Dzieci powtarzają za dorosłym wypowiedziane przez niego słowa/dźwięki (np.: la-la-la, lo-lo-lo, la-lo-le itp.).

 

S  SPOTKANIE Z WIOSNĄ

 

C     

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj,

Słychać świergot ptaków

A w ogrodzie spotkać można

Miłych przedszkolaków.

Wiosna, wiosna przyszła do nas

Bierzmy się za ręce

Pośród młodej ,bujnej trawy

Kwiatów coraz więcej

 

 

 

 

 

 • Rozmowa na podstawie wysłuchanego tekstu

Jaka jest pogoda wiosną?

Co słychać o tej porze roku?

Kogo można spotkać w ogrodzie?

- Czego jest coraz więcej?


 

Dzieci powtarzają słowa. Podczas ponownego powtarzania słów utworu naśladują powiew wiatru (delikatne kołysanie się na boki), świergot ptaków (ręce ułożone jak skrzydła), a na słowa: miłych przedszkolaków – uśmiechają się do siebie. Od słów- wiosna ,wiosna przyszła do nas- dzieci tworzą koło, spacerują spokojnie dookoła.


 

 • Zakładanie wiosennej hodowli.

Ziemia, pojemnik, sadzonka/nasionka (dla każdego dziecka).

Rozdajemy dzieciom pojemniki. Następnie wsypujemy do nich trochę ziemi, a dzieci wybierają, co będą w nich sadzić/siać. Kolejnym krokiem jest ponowne uzupełnienie pojemników ziemią i podlanie. Ważne, aby wspólnie przypomnieć sobie, co jest potrzebne roślinie do wzrastania (powietrze, woda, ziemia, odpowiednia temperatura).

Dzieci mogą dowolnie ozdobić pojemniki – tak aby wiedziały, która roślinka jest ich.

Zabawa ruchowa kształtująca prawidłową postawę ciała – Kwiaty rosną na wiosnę


 

 • Zabawa relaksacyjna Spacer pani Wiosny.

Dzieci naśladują ruchy siania (najpierw ruch jedną ręką w kierunku od siebie, a następnie drugą ręką), spokojnie spacerując .


 

 • Rysowanie obrazków związanych z wiosną.

Kartki, kredki.

Prosimy, aby dzieci narysowały coś, co kojarzy im się z wiosną (np. ptaszki, kwiatki, ogród itp.).


 

 • Masażyk relaksacyjny Podmuch wiosny.

Nagranie muzyki relaksacyjnej, odtwarzacz CD.

Dzieci siedzą w parach (jedno dziecko odwrócone do drugiego plecami). Podczas odtwarzania muzyki wykonują dowolne ruchy na plecach partnera (głaszczą, delikatnie stukają itp.). Następnie dochodzi do zamiany ról.

zdjęcie do artykułu: Oznaki wiosny.

Oznaki wiosny.

data: 6 kwietnia 2021

06.04.2021r. – wtorek

 

Temat: Oznaki wiosny.

 

 1. Zabawa dydaktyczna Wiosenne kolory.

Obrazki przedstawiające wiosenne krajobrazy (np. z kalendarza).Rodzic prosi dziecko, aby powiedziało, jakie kolory kojarzą im się z wiosną i dlaczego. Wspólnie oglądają kartki z kalendarzy przedstawiające wiosenne krajobrazy. Następnie dziecko starają się wyszukać w najbliższym otoczeniu jak najwięcej przedmiotów w tych kolorach, np. zielony jak młode listki, żółty jak słoneczko, forsycje, biały jak kwitnące drzewa, fioletowy jak krokus, różowy jak magnolie.

 1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.

 

 • Wąchanie kwiatków– dzieci nabierają powietrze nosem, a wypuszczają ustami, naśladując wąchanie kwiatków.

 

 • Podlewamy kwiatki– pompujemy wodę do konewki, dzieci unoszą język do góry, w stronę nosa, opuszczają go w stronę brody, a następnie obie wargi wysuwają do przodu.

 

 • Bocian – dzieci wysuwają wargi mocno do przodu, naśladują dziób bociana, następnie otwierają szeroko wargi i je zamykają.

 

 • Żaba– żaba schowała się przed bocianem pod liściem i uśmiecha się szeroko– dzieci szeroko rozciągają wargi, potem uśmiechają się i ściągają wargi.

 

 • Kukułka – dzieci ściągają wargi do przodu i naśladują kukułkę – mówią: ku, ku, ku, ku.

 

 • Wiosenne porządki – przy szeroko otwartej jamie ustnej język wymiata wszelkie zakamarki: wędruje za górne i za dolne zęby.

 

 1. Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej o wiośnie.

 

Wracają ptaki z daleka

i kwiatki kiełkują wokoło.

Nadchodzi pora radosna,

bo właśnie zaczyna się... (wiosna)

 

 1. Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Witaj, wiosno!

– Kiedy ta wiosna w końcu przyjdzie – marudziła Ada. – W przedszkolu już dawno śpiewamy o niej piosen-ki, wycinamy kolorowe motylki i kwiatki, a ona nic.– Jak to: nic – oburzył się tato. – Wiosna pracuje pełną parą, aby wybuchnąć zielenią, gdy tylko spadnie pierwszy ciepły deszcz.– Jakoś tej pracy nie widać – skrzywił się Olek. – Wszędzie szaro, buro i ponuro...– Chyba ktoś tu nie umie patrzeć uważnie... – pokręcił głową tato. – Jeśli ubierzecie się w pięć minut, to zabiorę was do parku na wyprawę detektywistyczną. Będziemy tropić ślady wiosny. Zgoda?– Zgoda! – zawołali bardzo zgodnie Ada i Olek. Trzeba przyznać, że parkowe alejki, tonące w marcowej mgle, nie wyglądały najlepiej. Odrapane ławki, pusty plac zabaw, błoto pod nogami. Olek już miał zaproponować powrót do domu, gdy tato zawołał: – STOP! Na prawo patrz!– Ale na co patrz? – nie zrozumiała Ada. Tato bez słowa wskazał parasolem na parkową sadzawkę. Tuż przy pustym łabędzim domku, na wierzbowych gałązkach bieliły się najprawdziwsze na świecie...– Bazie! – wrzasnął Olek. – Zobaczyłem je pierwszy, punkt dla mnie! Ada była niepocieszona. Na szczęście sokole oko taty dojrzało kolejny, niezaprzeczalny znak wiosny. Podczas gdy Olek wypatrywał ptaków na drzewach, tato dyskretnie przytrzymał Adę za kapturek kurtki i oczami wskazał wijącą się pośród burej trawy ścieżkę. Ada pobiegła nią i po chwili wszyscy usłyszeli jej radosny okrzyk:– Mam! Mam drugi znak wiosny! Remis! Teraz dopiero Olek zauważył malutkie żółte kwiatuszki, których rozczochrane główki pojawiły się nie wiadomo skąd tuż nad ziemią.– To podbiał – wyjaśnił dzieciom tato. – Bardzo pożyteczna, lecznicza roślinka.– A co ona leczy? – chciała wiedzieć Ada.– Wiosenne katarki, marcowe chrypki i kaszelki... – odparł tato. – Oj, chyba zbiera się na deszcz, więc lepiej wracajmy, żebyśmy nie musieli się nią kurować. Droga do domu – niby taka sama – okazała się pasmem radosnych odkryć.– Pąki na żywopłocie! – meldował Olek.– Zielony listek, o tu – na klombie! – nie dawała za wygraną Ada.– Przebiśniegi!!! – wykrzyknęli równocześnie na widok całej kępy ślicznych białych kwiatuszków rosną-cych na trawniku, tuż obok ich własnego domu.– Jak widzicie, wiosna wcale się nie leni – uśmiechnął się tato. – Trzeba tylko umieć patrzeć.

•Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Rodzic zadaje pytania:

−Na co narzekały dzieci?

−Jaką propozycję złożył tata Adzie i Olkowi?

−Jakie zwiastuny wiosny dzieci zauważyły w parku?

−Czy w waszej okolicy można zobaczyć już jakieś zwiastuny wiosny?

 1. Zabawa matematyczna Pestki dyni.

Pestki dyni (w łupinach i bez nich), talerzyk plastikowy dla  dziecka. Rodzic rozdaje dziecku pestki dyni w łupinach i pyta, czy wie, co to jest. Pokazuje również pestki bez łupinek i zachęca do ich próbowania oraz określenia, jakie one są (smaczne, zdrowe, twarde). Następnie prosi dziecko, aby pogrupowały pestki po 4 (5) na swoich talerzykach i przeliczyły, ile mają takich grupek.

 1. Praca plastyczna Wiosenne kotki.

Kolorowe kartki z bloku technicznego, brązowa farba, pędzle, klej (magic), pestki dyni w łupinach. Dziecko wybiera sobie kolorowe kartki, które będą tłem pracy, i maluje na nich gałęzie wiosennej wierzby. Dokleja do nich pestki w łupinach jako bazie. Z pomocą Rodzica przelicza bazie na każdej gałązce.

 1. Zabawa konstrukcyjna Kwiatowe ogrody.

Zakrętki do butelek, klocki

.Dzieci konstruują kolorowe ogrody, wykorzystując do tego kolorowe klocki i kolorowe zakrętki do butelek.

 1. Ćwiczenia grafomotoryczne Wiosna.

Rodzic prosi, aby dziecko narysowało mu na plecach oznaki wiosny: słońce, chmurę, deszczyk, kwiatek, płotek, trawę.

 1. Karta pracy.

 

 

10. Muzyczna gimnastyka.

 

Wielkanocne symbole

02.04.2021r.

1.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy –język, wargi, żuchwę.

- Jajko –otwieraj i zamykaj wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone jak jajko.

- Gorące jajko –nabierz powietrze nosem, a wypuszczaj ustami, naśladuj dmuchanie na jajka.

- Wkładamy jajka do koszyczka –unieś język za zęby i zatrzymując go tam, a następnie przelicza kolejne jajka, używając liczebników porządkowych.

- Rogi baranka –baranek wielkanocny ma okrągłe rogi –narysuj językiem kółeczka, przesuwając jego czubek po górnej wardze i po dolnej wardze.

-Baranki na hali –baranki wędrują w górę i w dół, pasąc się na hali –oprzyj czubek języka raz za górnymi zębami, a raz za dolnymi zębami.

- Kura liczy kurczęta –dotknij czubkiem języka do każdego zęba w jamie ustnej: najpierw na górze, potem –na dole.

 

2.Zabawa słowna na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „ Na podwórku.”

Rodzic recytuje wiersz, a Ty powtórz po nim sylaby.

Gospodyni razem z dziećmi święconkę szykuje.

O-ho, ho, ho!O-ho, ho, ho,jajeczka maluje.

Biega kurka po podwórku i gdacze z radości.

Ko, ko, ko, ko .Ku, ku, ku, ku. Wita wszystkich gości.

Kogut dumnie pierś wypina.–Ko, ko, ki, ku.

Ale pięknie wyglądają twe jajka w koszyku

 

3. „Pisanki we wzorki” –zabawa ruchowo-naśladowcza na podstawie wiersza K. Bayer

 

 

 

.Dziecko powtarza za Rodzicem wiersz z jednoczesnym klaskaniem i dzieleniem na sylaby wybranych słów: pisaneczki, układane, kropeczki, złote, siedzi, kotek, ranek, malowane. Następnie R. prosi, by dziecko usiadło i naśladowało razem z nim rysowanie na dywanie ilustracji do wiersza. Dziecko mówigłośno to, co rysuje.

Pisanki Katarzyna Bayer

Leżą w koszyczku piękne pisaneczki (dziecko rysuje kształt dużego jajka)

kolorowe, malowane, ładnie układane. (dziecko naśladuje malowanie jajka pędzelkiem) Pierwsza ma kropeczki, (dziecko rysuje kropeczki) druga gwiazdki złote,

(dziecko rysuje gwiazdeczki

a na trzeciej siedzi malowany kotek.(dziecko rysuje kotka)

W ten wielkanocny, wielkanocny ranek poukładam w koszu(dziecko rysuje kosz)

śliczne jajka malowane. (dziecko rysuje kształt dużego i małego jajka)

 

4. Propozycja pracy plastycznej- malowanie farbą plakatową styropianowych jajek lub wydmuszek.

 

 

5. „Wielkanocna gra” – zabawa w kole.
Wszyscy domownicy stoją w kole. Podają sobie z rąk do rąk wielkanocną pisankę – szybko, ale z zachowaniem ostrożności. Wypowiadając w tym czasie rymowankę: „Dziadek, babcia, mama, tata, siostra, brat i ja. Wszyscy bardzo lubimy Wielkanoc, niech się toczy gra.” Uczestnik, który trzymał pisankę w momencie, gdy padło ostatnie słowo rymowanki, wchodzi do środka koła i udaje wielkanocnego kurczaczka, który wykluł się z jajka. Zabawa kończy się, gdy w zmniejszającym się kole nie mieszczą się już siedzące w nim kurczątka.