Facebook

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/24

10 marca 2023, dodane przez: D.Z. Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/24
grafika do wpisu: Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/24

Oświadczenie woli przyjęcia składają rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od dnia 10 marca do dnia 17 marca 2023 r. zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 1660/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasteczko Śląskie na rok szkolny 2023/2024, wydanego na podstawie artykułu art.154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U.z 2021r. poz.1082 ze zm.)

Oświadczenie można pobrać w wersji papierowej w Przedszkolu nr 3, ul. Srebrna 12 w Miasteczku Śląskim od 10 marca 2023r. lub elektronicznej na stronie internetowej p3.miasteczko-slaskie.pl (druk trzeba pobrać, wydrukować, uzupełnić i zeskanować). Wypełniony dokument należy dostarczyć do placówki w wersji papierowej lub odesłać w formie skanu na adres e-mail: rekrutacja@przedszkole3.miasteczko-slaskie.pl (po odczytaniu skanów otrzymacie Państwo informację zwotną potwierdzającą odebranie wiadomości) do 17 marca 2023r.

Telefon kontaktowy 32 288 80 45

 

Druk oświadczenia woli przyjęcia do pobrania - KLIK