Facebook

Historia

Uroczystego otwarcia dokonano 1 września 1977 roku w obecności władz partyjnych, miejskich, oświatowych, Huty Cynku oraz licznie zebranej rzeszy młodzieży i rodziców. Przekazując obiekt ówczesny dyrektor Huty Cynku poinformował, iż budynek został wybudowany kosztem 4 mln zł oraz wyposażony w sprzęt wartości pół mln zł. Przedszkole było placówką  4-oddziałową, do którego uczęszczało 120 dzieci.. Pierwszym dyrektorem przedszkola została pani Łucja Jonecko. Wzmianka o przekazaniu do użytku nowego przedszkola ukazała się w "Gwarku". 

(fragment zaczerpnięty z kroniki przedszkolnej)

Uroczystość otwarcia przedszkola 1 września 1977r

W skład personelu pedagogicznego weszły - Dyrektor Łucja Jonecko oraz nauczycielki: Teresa Jurczyk, Danuta Michalska, Maria Świt, Łucja Ulfik oraz Aniela Wilk.  

 Pierwszej lustracj przedszkola dokonała wizytator d/s opieki nad dzieckiem mgr Anna Dolibóg.

Dnia 15 listopada 1977 roku przedszkole gościło po raz pierwszy nauczycieli grup młodszych z przedszkoli tarnogórskich na zajęciu pokazowym. Tematem zajęcia prowadzonego przez nauczycielkę Anielę Wilk było picie mleka.

Pierwszy bal Noworoczny odbył się 18 stycznia 1978 roku, gdzie bawiły się dzieci z wszystkich grup wiekowych. Na bal przybyła Królewna Śnieżka, która obdarowała dzieci  słodkimi upominkami (informacje zaczerpnięte z kroniki przedszkolnej).

A teraz powspominajmy - zdjęcia zaczerpnięte z kronik przedszkolnych.

Zdjęcie z uroczystości otwarcia  przedszkola.

Sale przedszkolne  - tu się dzieci bawiły i leżakowały.

W sali muzycznej odbywały się uroczystości.

A to już nie tak odległe czasy...