Facebook

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

13 maja 2024, dodane przez: D.Z. Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2024/2025
grafika do wpisu: Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Oświadczenie woli przyjęcia składają rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od dnia 13 maja do dnia 20 maja 2024 r. zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 2035/24 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasteczko Śląskie na rok szkolny 2024/2025, wydanego na podstawie artykułu art.154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U.z 2021r. poz.1082 ze zm.)

Oświadczenie można pobrać w wersji papierowej w Przedszkolu nr 3, ul. Srebrna 12 w Miasteczku Śląskim od 13 maja 2024r. lub elektronicznej na stronie internetowej p3.miasteczko-slaskie.pl (druk trzeba pobrać, wydrukować, uzupełnić i zeskanować). Wypełniony dokument należy dostarczyć do placówki w wersji papierowej lub odesłać w formie skanu na adres e-mail: rekrutacja@przedszkole3.miasteczko-slaskie.pl (po odczytaniu skanów otrzymacie Państwo informację zwotną potwierdzającą odebranie wiadomości) do 20 maja 2024r.

Telefon kontaktowy 32 288 80 45

Dnia 27 maja 2024 r. do godz. !5:00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 3 na rok szkolny 2024/2025.

Druk oświadczenia woli przyjęcia do pobrania - KLIK