Facebook

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/23

16 marca 2022, dodane przez: D.Z. REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/23
grafika do wpisu: REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/23

Oświadczenie woli przyjęcia składają rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od dnia 18 marca do 25 marca 2022 roku zgodnie z §1 Zarządzenia nr 1088/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17 stycznia 2022r. W sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasteczko Śląskie na rok szkolny 2022/2023, wydanego na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 z ustawy dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1082).

Oświadczenie można pobrać w wersji papierowej w Przedszkolu nr 3, ul. Srebrna 12 w Miasteczku Śląskim od 18 marca 2022r. lub elektronicznej na stronie internetowej p3.miasteczko-slaskie.pl (druk trzeba pobrać, wydrukować, uzupełnić i zeskanować). Wypełniony dokument należy dostarczyć do placówki w wersji papierowej lub odesłać w formie skanu na adres e-mail: rekrutacja@przedszkole3.miasteczko-slaskie.pl (po odczytaniu skanów otrzymacie Państwo informację zwotną potwierdzającą odebranie wiadomości) do 25 marca 2022r.

 

Telefon kontaktowy 32 288 80 45

 

Druk oświadczenia woli przyjęcia do pobrania - KLIK