Facebook

Grupa IV Misie

Prezentujemy prace plastyczne przygotowane przez grupę Misiów do której uczęszczają dzieci 5 -6 letnie.