Facebook

Ramowy rozkład dnia

Godzina

Grupy

Czynności

5.30 - 8.00

Wszystkie

Schodzenie się dzieci,
gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela;

8.15 - 8.30

Wszystkie

Przygotowanie do śniadania, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych i kulturalnych;

8.30 - 8.45

Wszystkie

Śniadanie;

8.45 - 10.30

Wszystkie

Zajęcia w grupach, zajęcia integracyjne, ruchowe. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Realizacja podstawy programowej zgodnie z planem i programem nauczania. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej;

10.30 - 11.30

Wszystkie

Zabawy: dowolne, tematyczne, dydaktyczne w ogrodzie, spacery, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze;

11.30 - 12.00

Wszystkie

Przygotowanie do obiadu, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych i kulturalnych;

11.45 - 12.15

12.00 - 12.30

Grupa I

Grupa II, III, IV

Obiad;

12.15 - 12.30

Grupa I

Przygotowanie do leżakowania, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej;

12.30 - 12.45

Grupa II, III, IV

Poobiednia relaksacja, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej;

12.30 - 13.00

12.45 - 13.00

Grupa I

Grupa II, III, IV

Rozchodzenie się dzieci pięciogodzinnych, zabawy i gry w małych zespołach;

13.00 - 14.00

Grupa I

Leżakowanie;

Grupa II, III, IV

Zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, rozmowy indywidualne z nauczycielem, zabawy w małych zespołach;

14.00 - 14.15

Grupa I, III, IV

Przygotowanie do podwieczorku, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych i kulturalnych;

14.15 - 14.45

Grupa I, III,  IV

Podwieczorek;

15.00 - 16.30

Grupa I,

Zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci.